LetterophaGy  се опитва да следи и обсъжда проявите на съвременната литература, нейните автори и консуматори. Част от текстовете на „буквоедите“ се публикуват на страниците на „Литературен вестник“.

Реклама